skip to Main Content
Upphandlingen Av Linbana Påbörjad

Upphandlingen av linbana påbörjad

Den stora upphandlingen av linbanan är inledd.
Just nu förbereder Göteborgs stad också fyra detaljplaner för platser som kommer att påverkas av linbanan. Totalt påverkas 28 befintliga detaljplaner av anläggningen.

Linbanan ska sträcka sig ca 3 000 meter från Järntorget i centrala Göteborg, via två mellanstationer vid Lindholmen och Lundby, till Wieselgrensplatsen på Hisingen. För bästa möjliga vindtålighet ska anläggningen byggas med tre kablar, så att den är funktionsduglig även vid stark vind. Linbanan ska ha en kapacitet på minst 2 000 resenärer per riktning och timma, kunna ha en turtäthet om minst en gondol per minut samt ha en marschfart om 18-25 km/h, och den ska kunna öppnas för ordinarie trafik i samband med Göteborgs 400-årsjubileum i juni 2021.

Läs mer om hur arbetet fortskrider här.

 

Back To Top