skip to Main Content
Uppskattat Godsnätverk

Uppskattat godsnätverk

Trafikkontoret har initierat ett forum där olika intressenter träffas frekvent och diskuterar distribution i centrala delar av staden. Syftet är att informera om kommande händelser och aktiviteter, diskutera problem och lösningar, sprida kunskaper och erfarenheter, presentera senaste forskningsresultaten inom området samt att ge privata näringslivet möjlighet att känna delaktighet i förändringsprocessen genom större insikt i kommunal verksamhet.

I godsnätverket deltar representanter för handeln (bland annat Nordstan och Innerstaden), Sveriges Åkeriföretag, varuägare (t ex Åhléns), fastighetsägare (t ex Vasakronan och Hufvudstaden), transportleverantörer (bland annat Schenker, DHL, Posten, TGM, Fraktkedjan, Lindome Flyttningsbyrå och Green Cargo), industriföretag (t ex Volvo AB) samt akademin (Chalmers och Handels).

Nätverket träffas tre gånger per år under en halv dag. På agendan finns oftast ett flertal punkter, allt från framtida strategier och forskningsresultat till trafiklösningar som exempelvis enkelriktningar och vägarbeten på enskilda gator. Fokus ligger på att försöka hitta lösningar som kan resultera i praktiska resultat. Nätverket är inte tänkt att bara vara ett diskussionsforum, även om det är viktigt att ibland vrida och vända på frågeställningar och att låta alla kunna komma till tals.

Godsnätverket är mycket uppskattat bland deltagarna. Det ger deltagarna en möjlighet att få reda på vad som sker, och vad som är på gång. Vidare ges möjlighet att föra fram åsikter om hur det fungerar samt hur man skulle vilja ha det. Uppslutningen är stor och oftast deltar mellan 20 och 25 personer.

Back To Top