skip to Main Content
Välja Miljöanpassad Bil

Välja miljöanpassad bil

Det finns mycket du kan göra för att begränsa miljöpåverkan när du köper bil. Här kommer några tips.

  • Välj en bränslesnål modell. Det skiljer minst 2-3 dl per mil i bränsleåtgång mellan modeller i samma storlek.
  • Välj lagom stor bil. Tunga bilar drar mer bränsle än lätta. Det skiljer i medeltal 1 dl extra bränsle per mil och varje extra 200 kg.
  • Välj helst en miljöbil, men undvik att köra dieselfordon i centrala Göteborg eftersom dessa släpper ut mycket kväve och i staden har vi problem med höga kvävehalter.

Fordon/drivmedel

Klimatpåverkan

Hälsoskadliga utsläpp

Bensinbil och dieselbil

Dieselbilar påverkar klimatet 20-30 procent mindre än motsvarande bensinmodell

Dieselmotorer släpper ut betydligt mer kväveoxider än bensinmotorer men mindre mängder kolväten. Moderna dieselmotorer släpper ut ungefär samma mängd partiklar som bensinmotorer.

Etanoldrift E85

Ungefär 60 procent mindre klimatpåverkan än om motsvarande bil körs på bensin

Samma påverkan med E85 som med bensin

Fordonsgas, standard i Göteborg (blandning av naturgas och biogas)

Ungefär 40 procent mindre klimatpåverkan än om motsvarande bil körs på bensin

Gasdrift ger mindre mängder skadliga kolväten än bensindrift.

Fordonsgas BG 100 eller Grön 100 (enbart biogas, finns som tillval)

Minst 80 procent mindre klimatpåverkan än om motsvarande bil körs på bensin

Se ovan

Eldrift

Liten klimatpåverkan eftersom nordisk elproduktion har mycket små klimatpåverkande utsläpp. Välj gärna miljömärkt el.

Inga eller mycket låga utsläpp.

Du kan jämföra bilars bränsleförbrukning på www.bilsvar.se

Du kan hitta nytillverkade miljöbilar på www.miljofordon.se

Back To Top