skip to Main Content
Vi Formar Framtidens Kollektivtrafik!

Vi formar framtidens kollektivtrafik!

Nu går nästa avgång mot framtidens kollektivtrafik!

Göteborgsregionen växer. Det är bra. Att växa innebär en möjlighet att utveckla den storstad och region vi vill ha, men det kommer också att innebära ett stort behov av investeringar i bland annat infrastruktur. 2035 beräknas det att bo 200 000 fler invånare i Göteborg, Mölndal och Partille än idag. Efterfrågan på enkel och pålitlig kollektivtrafik kommer med andra ord att öka kraftigt framöver.

För att kollektivtrafiken ska fungera framöver och inte slå knut på sig själv arbetar nu Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Göteborgs stad, Mölndals stad och Partille kommun tillsammans med att ta fram en gemensam vision för stadstrafikens stomnät. (Stomnätet kallas det kollektivtrafiknät som idag består av spårvagns- och stombusslinjer, expressbussar och pendeltåg.) En viktig fråga i visionen handlar om hur man ska kunna korta restiderna mellan olika punkter i staden och göra det enklare att ta sig mellan olika stadsdelar. Förutom omvärldsstudier och resenärsstudier har även allmänheten bjudits in att delta under processen. Därefter har man tagit fram ett antal vägledande mål och förslag på lösningar. Runt årsskiftet 2015/16 ska ett konkret förslag kring stomnätets framtida utveckling presenteras.

Kollektivtrafiken är till för alla och är något som angår de flesta. Den är viktig för att binda samman regionen, korta restiderna och göra det enkelt för alla att ta del av stadens utbud och möta andra invånare. Därför är det också viktigt att alla får möjlighet att tycka till och vara med och utveckla idéerna om hur kollektivtrafiken ska se ut och fungera i framtiden. Därför har under hösten en bred medborgardialog genomförts där allmänheten bjudits in att tycka till kring den vision som finns, innan det konkreta förslaget tas fram.

Next Stop 2035 har varit nästa hållplats i det här arbetet. Här har alla fått tycka till om de konkreta förslag som har arbetats fram. En stor del av frågorna handlade om vad som är viktigt för dig som resenär, vad du förväntar dig av morgondagens kollektivtrafik och hur du vill att den ska se ut där just du bor. Återkoppling beräknas komma i början av 2016.

 

Back To Top