skip to Main Content
Vårstädning Av Cykelbanor I Full Gång

Vårstädning av cykelbanor i full gång

Våren är här – och trafikkontoret jobbar för högtryck för att göra rent på cykelbanor och övriga vägar runt om i staden. Samtliga cykelbanor ska vara fria från sand och grus senast den 30 april.

– En sopad och fin bana är viktigt ur många aspekter, inte minst för att förebygga olyckor, säger Erika Åkerblom, planeringsledare, trafikkontoret, Göteborgs Stad.

Sopmaskinerna som redan gått varma några dagar. Sandupptagning har dessutom pågått en längre tid i Askim och Tynnered på de svarta cykelbanorna, som är trafikkontorets beteckning på cykelvägar som hållits snö- och isfria under vintern med hjälp av flis och salt. Just denna städning ska vara klar till den 1 april.

Dessutom kommer man att vårstäda vissa bilkörbanor tidigt, främst de som ligger nära cykelvägar. Detta för att förhindra att damm från bilkörbanorna rivs upp och lägger sig på cykelbanorna.

Övriga cykelnätet går nu igenom en systematisk sopning, bana för bana, fram till den 30 april. Städningen är ett led i trafikkontorets kontinuerliga underhåll av stadens cykelbanor. Dock fyller flis på vissa cykelbanor fortfarande en funktion, eftersom halkan kan slå till om morgnarna ännu ett tag.

– Det är alltid vädret som avgör till sist. Skulle vädret bjuda på överraskningar låter vi självklart flis ligga kvar så länge det behövs, säger Erika Åkerblom.

 

Plan för vårstädning 2016

  • Sandupptagning senast 1 april på svarta cykelbanor i Askim och Tynnered och senast den 30 april i övriga cykelnätet.
  • Tidig vårstädning av körbanorna på stora leder där cykelvägar ligger väldigt nära, detta för att minska damm.
  • Övrig sandupptagning och vårstädning av samtliga gator. Detta ska vara klart senast 31 maj.
Back To Top