skip to Main Content
Vårstädning Av Cykelbanor

Vårstädning av cykelbanor

Våren är här – och det är dags att göra rent på cykelbanor och övriga vägar runtom i staden. Trafikkontoret är i full gång med sopningen av cykelbanorna som ska vara klar senast 30 april.

– En sopad och fin bana är viktigt ur många aspekter, inte minst för att förebygga olyckor. Och nu kan vi välkomna ett säkert vårtecken; allt fler cyklister i och utanför stan, säger Erika Åkerblom, planeringsledare, trafikkontoret, Göteborgs Stad.

Den uppmärksamme har lagt märke till sopmaskinerna som redan gått varma några dagar. Sandupptagning har dessutom pågått en längre tid i Askim och Tynnered på de svarta cykelbanorna, som är trafikkontorets beteckning på cykelvägar som hållits snö- och isfria under vintern med hjälp av flis och salt. Just denna städning ska vara klar till den 1 april.

Dessutom kommer man att vårstäda vissa bilkörbanor tidigt, främst de som ligger nära cykelvägar. Detta för att förhindra att damm från bilkörbanorna rivs upp och lägger sig på cykelbanorna.

Övriga cykelnätet går nu igenom en systematisk sopning, bana för bana, fram till den 30 april. Vinterns saltning och sandning har satt sina spår, och det är för säkerhetens och framkomlighetens skull som sopningen sker. Städningen är ett led i trafikkontorets kontinuerliga underhåll av stadens cykelbanor. Dock fyller till exempel flis på vissa cykelbanor fortfarande en funktion som halkbekämpning då det fortfarande kan vara halt om morgnarna.

– Därför ska man komma ihåg att det alltid är vädret som avgör till sist, och inte datum i almanackan. Skulle vädret bjuda på överraskningar, låter vi självklart flis ligga kvar så länge det behövs, säger Erika Åkerblom.

 

Plan för vårstädning 2016:

  • Sandupptagning senast 1 april på svarta cykelbanor i Askim och Tynnered och senast den 30 april i övriga cykelnätet.
  • Tidig vårstädning av körbanorna på stora leder där cykelvägar ligger väldigt nära, detta för att minska damm.
  • Övrig sandupptagning och vårstädning av samtliga gator. Detta ska vara klart senast 31 maj.

 

För mer information, kontakta:
Erika Åkerblom, planeringsledare, trafikkontoret, 031-368 26 60.

Förmedling av kontakter:
Alexandra Wattwil, pressansvarig, trafikkontoret, 031-368 23 09 eller 0703-70 72 09.

Back To Top