skip to Main Content
”Nudging” Knuffar Pendlare I Ny Riktning

”Nudging” knuffar pendlare i ny riktning

Före jul började vi ringa bilägare i och runt Göteborg för att göra dem medvetna om de utmaningar som vi står inför då de stora byggprojekten kör igång på allvar.

Nu kan vi vässa våra metoder tack vare forskare från Göteborgs Universitet, som undersöker hur vi kan få fler att ändra sina resvanor genom att vi formulerar oss annorlunda och ställer nya frågor. Metoden kallas ”nudging” och är ett nytt, spännande forskningsområde som handlar om att ge människor en liten ”knuff” ur gamla vanor. Under våren 2017 ringer vi till pendlare i Mölndal, Kungsbacka, Partille och Lerum.

Det är inte första gången vi genomför den här typen av dialoger och de har visat sig vara ett effektivt sätt att få trafikanter att prova att resa på annat sätt – eller undvika rusningstid eller kanske arbeta hemma då och då. Faktum är att antalet fordon måste minska till ”sportlovsnivå” så att nyttotrafik och de som inte kan välja bort bilen kan komma fram.

Samtalen kommer att pågå ända till slutet av 2017 med Västtrafik och hemkommunen som avsändare. Satsningen är en del av de sammanhållna kommunikationsinsatserna som även inbegriper budskap via radio, lokaltidningar, affischer, en ambulerande informationscontainer och provåkarkortskampanjer. Under året har vi även hunnit med att besöka 150 av de största arbetsplatserna för att informera företagsledningar om de kommande åren och vad de kan göra för att underlätta för sina medarbetare – och för staden.

Trafiken.nu kan du prenumerera på Veckans Trafik, få information om störningar och cykelvägar.

Back To Top