skip to Main Content
Vi Söker Vandrande Skolbussar!

Vi söker vandrande skolbussar!

En ”vandrande skolbuss” har ingenting med en vanlig buss att göra. Det är istället ett organiserat samgående där flera familjer turas om att följa sina egna och andras barn till skolan. I staden arbetar vi varje dag med att skapa goda förutsättningar för våra barns skolväg. Vi vill därför veta mer om vilka initiativ som redan är igång, och hur väl de fungerar. Vi vill gärna lära oss mer om hur man får en vandrande skolbuss att fungera. Har du kanske några värdefulla insikter att dela med dig av?

Vi söker dig som är förälder till barn i lågstadieåldern, som idag är med i en vandrande skolbuss och som vill vara med i stadens utvecklingsarbete genom att bidra med dina erfarenheter.

Kontakta gärna vår projektledare Jenny Senelius på jenny.senelius@trafikkontoret.goteborg.se eller på telefon 0760-100 671.

Back To Top