skip to Main Content
Vintercyklister Fryser Mindre

Vintercyklister fryser mindre

Ungefär hälften så många cyklar under vinterhalvåret som under sommarhalvåret.
Vädret är en vanlig anledning till att välja bort cykeln på vintern, men en undersökning visar att cyklisterna är mindre frusna och känner sig piggare än fotgängarna.

Att cykla är något annat än att ta sig fram till fots även om vädret är detsamma, bland annat på grund av den större fysiska ansträngningen. För att ta reda på vilka effekter gång respektive cykling har på upplevelsen av att vara utomhus har Göteborgs Stad trafikkontoret undersökt vad fotgängare och cyklister tycker om att vistas ute.

Cyklister är mindre frusna
De intervjuade cyklisterna hade genomgående en mer positiv bild av att vara ute än fotgängarna. Spontant beskrev cyklisterna och fotgängarna känslan av att vara ute med följande ord:

Totalt 43 procent av cyklisterna uppgav att de inte frös alls, jämfört med 30 procent av fotgängarna. Cyklisterna tyckte också i högre utsträckning att vädret var bra i jämförelse med fotgängarna.

Cyklister känner sig piggare
Den upplevda effekten av att vara ute skiljde sig också åt mellan de båda trafikslagen. Bland cyklisterna upplevde 85 procent att det var uppfriskande att vara ute, jämfört med 69 procent av fotgängarna. Cyklisterna kände sig också piggare än fotgängarna – 72 procent jämfört med 60 procent uppgav att de kände sig pigga.

Läs mer om undersökningen: Fryser_du_?

OM UNDERSÖKNINGEN
Totalt genomfördes drygt 600 intervjuer i staden, varav hälften cyklister och hälften fotgängare (både stillastående och i rörelse), under några regnfria dagar i december 2016. Temperaturen var mellan 2 och 5 plusgrader.

 

Back To Top