skip to Main Content
Ytterligare åtgärder För ökad Trafiksäkerhet I Göteborg

Ytterligare åtgärder för ökad trafiksäkerhet i Göteborg

Studier visar att de rapporterade singelolyckor på cykel har ökat i Göteborg. Trafikkontoret skapar nu en säkrare trafikmiljö och genomför en rad åtgärder för att komma till rätta med olyckorna. I stadens nya cykelprogram lyfts en rad områden som ska öka säkerheten och samtidigt skapa god framkomlighet.

Vi ringar nu in en rad områden som är särskilt betydelsefulla för en säkrare trafikmiljö för cyklister. Vår vision är att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken i Göteborg. En sak är att vi i större grad separerar cykel- och gångtrafik. En annan är att vi fortsätter salta cykelbanor vintertid, ett projekt som startade förra året, säger Malin Månsson, cykelplanerare, Göteborgs Stad Trafikkontoret.

Förbättrad infrastruktur

Antalet dödade och svårt skadade cyklister i Göteborg har dock minskat med 75 procent sedan tidigt 1990-tal. Men runt 2011 skedde ett trendbrott och antalet måttligt och allvarligt skadade cyklister är fler 2014 jämfört med 2013. Så kallade singelolyckor, där enbart cyklisten är inblandad, är vanligast och gäller närmare 80 procent av alla cykelolyckor.

De dödliga cykelolyckorna har dock inte ökat alls i Göteborg, medan man nationellt ser en uppåtgående trend av cykelolyckor med dödlig utgång.

Siffrorna kommer från databasen Strada som är en olycksdatabas över trafikolyckor inrapporterade från sjukhus och polis. Den visar att ungefär hälften av singelolyckorna med cykel beror på vägförhållanden som utformning, drift och underhåll. Här spelar bland annat grus på cykelbanor en roll. En viktig faktor har varit, och förblir, att få cykelbanorna rena från grus så snart som möjligt när våren kommer. Trafikkontoret har i nuläget just avslutat sopningen av samtliga cykelbanor i Göteborg. Det nya cykelprogrammet, som nyligen antogs i trafiknämnden, kommer även spela en stor roll i arbetet för att öka säkerheten för alla cyklister.

Delat ansvar

Trafikkontoret har länge uppmuntrat göteborgarna att cykla, som en del i att göra Göteborg till en hållbar och grön stad. Målet är att tredubbla cyklingen till år 2025. Under de senaste åren har cyklingen ökat stadigt.

Målet kvarstår, samtidigt som det naturligtvis är viktigt att minska olyckorna. Det ska vara snabbt, enkelt och säkert att cykla i Göteborg. Trafikkontoret ska förbättra infrastrukturen ytterligare, samtidigt som man som cyklist ska vara medveten om att man är ett fordon i trafiken som ska anpassa sig efter rådande förutsättningar, precis som vilket annat fordon som helst. Det kan till exempel innebära att man anpassar farten, säger Malin Månsson.

Exempel på åtgärder för att öka säkerheten:

  • Hastighetssäkring av korsningar och blandtrafikgator. Detta innebär att man sänker hastigheten för bilar vid dessa områden.
  • Ta bort fasta hinder för cyklister och
  • Bygga breda cykelbanor separerade från motorfordon och fotgängare
  • Löpande underhåll av cykelbanor
  • Sopsaltning av cykelbanor vintertid
  • Löpande sopning av cykelbanor inför våren för att ta bort grus
  • Fler enkelriktade cykelbanor

För mer information, kontakta:

Malin Månsson, cykelplanerare, trafikkontoret +46 703 34 35 76
Susanne Andersson ansvarig trafiksäkerhet + 46 705 63 04 30

Förmedling av kontakter:
Eva Eriksson, marknadskoordinator, trafikkontoret 031-368 26 64

 

 

Back To Top