skip to Main Content
Ytterligare Miljöutmärkelse Till Göteborg

Ytterligare miljöutmärkelse till Göteborg

Göteborgs Stads miljöarbete fortsätter att uppmärksammas. Bara ett par dagar efter utmärkelsen årets klimatkommun visar det sig att staden finns på tio i topp-listan över svenska kommuner med fordonsflottor som har lämnat så lite miljöavtryck som möjligt.

Listan är en del av den så kallade Miljöfordonsdiagnosen och är framtagen av företaget Bisnod. Här har man granskat kommunernas fordonsflottor och sedan jämfört med riksdagens uppsatta mål om oberoende av fossila bränslen 2030. Om alla kommuner följde Göteborgs exempel skulle vi nå oberoendet redan 2025, enligt diagnosen.
– Det är ett kvitto på att vår långsiktiga och medvetna strategi sedan 20 år tillbaka om att ställa hårda miljökrav på våra kommunfordon fungerar. Vi har en mycket hög andel miljöfordon i staden, totalt sett 92 procent. Samtidigt kombinerar vi miljökrav med trafiksäkerhetskrav, det ena ska absolut inte utesluta det andra, säger Ann-Marie Ramnerö, miljöstrateg, Trafikkontoret Göteborgs Stad.

Miljövänliga lastbilar en utmaning

Lätta lastbilar utgör en tredjedel av Göteborgs totala fordonsflotta. Bland lätta lastbilar är inte alla miljöfordon, och därför når Göteborg inte upp till 100 procent miljöfordon totalt sett. Anledning är att det inom lätta lastbilar är svårare att hitta bra miljöalternativ, även om andelen miljöfordon är hög också här.
– Vi köper dessutom enbart energieffektiva modeller och har minskat nya fordons energiförbrukning med 20-30 procent på fem år. Hälften av vår flotta är gasbilar och från och med sommaren 2014 tankar alla dessa fordon biogas, det mest miljöanpassade bränslet förutom el. Det är mycket hoppfullt inför framtiden, säger Ann-Marie Ramnerö.

Totalt består stadens miljöfordonsflotta av cirka 1 600 personbilar och 700 lätta lastbilar. 96 procent av personbilarna och 82 procent av de lätta lastbilarna är miljöfordon.

Back To Top