Allt du behöver veta om radon i hemmet

Att förstå när och hur man bör mäta radon i sitt hem är avgörande för att skapa en hälsosam boendemiljö. Låt oss klargöra vanliga frågor kring radonmätningar, kostnader och hur radon kan tränga in i huset.

Det enda sättet att avgöra om radonhalterna i ditt hem är för höga är genom att genomföra en radonmätning. Syftet med detta är att fastställa om radonhalten överstiger referensnivån på 200 Bq/m3. Långvarig exponering för förhöjda radonhalter ökar risken för lungcancer och i Sverige är radon den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. För att få tillförlitliga resultat och ett årsmedelvärde bör radonmätningen utföras under eldningssäsongen mellan oktober och april, med en mätperiod på minst två månader. Korttidsmätningar ger endast en indikation på eventuella radonproblem. I bostäder och allmänna lokaler är gränsvärdet för radon 200 Bq/m3 som årsmedelvärde.

Radon i bostäder kan komma från tre huvudsakliga källor:

  • Från marken: Markradon är den vanligaste orsaken och tränger in i bostaden genom jordluft som sugs in genom otätheter i grundkonstruktionen.
  • Från byggmaterial: Vissa byggmaterial, som blåbetong, kan innehålla radium och generera radon när de sönderfaller.
  • Från hushållsvattnet: Särskilt om du har en egen brunn kan radon följa med i vattnet och öka radonhalten inomhus vid exempelvis duschning eller diskning.

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten bör en ny radonmätning utföras om det har gått över tio år sedan den senaste mätningen eller om du har genomfört renoveringar som kan ha påverkat radonhalten i inomhusluften. En radonmätning rekommenderas också vid köp eller försäljning av en bostad, byte av ventilationssystem eller värmesystem, eller om du misstänker att det finns radon i ditt hus.

Så gör du en radonmätning:

  • Beställ radonmätare: Beställ mätdosor från ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium.
  • Placera ut dosorna: Följ de medföljande anvisningarna för att korrekt placera ut dosorna i ditt hem.
  • Skicka tillbaka dosorna: När mätperioden är över, skicka tillbaka dosorna för analys.
  • Få mätrapporten: Efter ungefär en vecka får du en mätrapport som visar om det finns en förhöjd radonhalt eller inte.

En radonmätning i hus eller villa kostar 280 kronor per dosa inklusive moms för långtidsmätning. Korttidsmätning kostar 340 kronor per dosa inklusive moms.

Genom att använda mätdosor från ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium kan du enkelt och kostnadseffektivt genomföra en långtidsmätning i ditt hem för att säkerställa en hälsosam boendemiljö. Beställ radonmätning idag!