Radonmätning

Radonmätning är en teknik som används för att mäta koncentrationen av radon i inomhusluften. Radon är en radioaktiv gas som är en av de främsta orsakerna till lungcancer. Därför ärRead More