Vad är cobots?

I en värld där tekniken ständigt utvecklas har kollaborativa robotar, eller “cobots”, blivit en central aktör inom industrin. Dessa avancerade maskiner representerar en revolution inom produktions- och tillverkningssektorn, där deRead More