Det här behöver du veta om radonmätning hemma

Enligt rekommendationerna från Strålsäkerhetsmyndigheten är det lämpligt att göra en ny radonmätning om det har gått mer än tio år sedan den senaste mätningen genomfördes. Dessutom, om du har genomfört renoveringar eller ombyggnationer som potentiellt kan ha påverkat radonhalten i inomhusluften, bör en ny mätning göras för att säkerställa att radonhalten fortfarande är inom säkra gränser.

Det är viktigt att ta ansvar för att göra regelbundna radonmätningar, särskilt om det har gått mer än tio år sedan den senaste mätningen eller om det har skett förändringar i bostaden som kan påverka radonhalten. Genom att genomföra dessa mätningar kan man säkerställa en trygg och hälsosam inomhusmiljö för sig själv och sina nära och kära.

Radon är en osynlig, luktfri och färglös gas som utgör en allvarlig hälsorisk. Enligt Folkhälsomyndigheten är radon den näst vanligaste orsaken till lungcancer i Sverige. Det är därför av yttersta vikt att regelbundet mäta radonhalten hemma och vidta åtgärder vid behov.

Syftet med att genomföra en radonmätning är att fastställa om radonhalten i bostaden överstiger den rekommenderade referensnivån på 200 Bq/m3. Endast genom att mäta kan man få klarhet i om radon finns närvarande. Radon kan tränga in i bostaden från marken, byggnadsmaterial och även vattnet.

För att erhålla tillförlitliga resultat bör en radonmätning i bostaden genomföras under eldningssäsongen, vilket sträcker sig från oktober till och med april. Det är under denna period som uppvärmningssystemet i bostaden är i bruk och radonhalten kan vara som högst. Mätperioden bör vara minst två månader för att få en korrekt indikation av den genomsnittliga radonhalten över tid.

Det finns olika metoder för att utföra en radonmätning, men en vanlig metod är att använda radondosor som placeras ut i olika rum enligt instruktionerna. När mätperioden är slut skickas de tillbaka för analys. Efter analysen erhåller man en rapport som visar om radonhalten i bostaden överskrider de rekommenderade riktvärdena.

Genom att regelbundet mäta radonhalten i bostaden kan man säkerställa en trygg och hälsosam inomhusmiljö för sig själv och sin familj. Det ger möjlighet att vidta åtgärder om radonhalten är för hög och därigenom minska risken för radonrelaterade hälsoproblem. Varje hem bör därför genomgå regelbundna radonmätningar för att säkerställa en säker och hälsosam inomhusmiljö!

Relaterad information
Was ist Radon
Radon messen in einem Einfamilienhaus