Eldningssäsongen snart här – passa på att göra radonmätning

Att genomföra en radonmätning under den kommande säsongen kan vara ett värdefullt steg mot att trygga din familjs hälsa och säkerhet.

Radon är en osynlig, luktfri gas som kan tränga in i ditt hem genom sprickor och håligheter. Långvarig exponering för höga radonhalter kan öka risken för lungcancer. Genom att mäta radon kan du fastställa om det finns en potentiell hälsorisk i ditt boende och agera om det skulle behövas.

För att erhålla noggranna resultat och få en korrekt beräkning av det årliga medelvärdet är eldningssäsongen, som sträcker sig från den 1 oktober till den 30 april, den bästa perioden för radonmätning. 

För en tillförlitlig mätning av radonhalterna är spårfilmsdosor för långtidsmätningar det mest pålitliga alternativet. Mätningen ska pågå minst två månader. Genom att placera ut dosorna i rum där du spenderar mest tid, som vardagsrummet eller sovrummet, får du en noggrann uppskattning av din exponering.

Om det finns ett behov av snabbt att få en uppskattning av radonhalten vid exempelvis husköp är en korttidsmätning ett praktiskt alternativ. Resultatet av en sådan mätning bör dock betraktas som rådgivande. Korttidsmätningar är bra om det inte finns tid för en långtidsmätning.

Genom att utföra en korttidsmätning erhåller du en preliminär indikation av radonhalten. Denna typ av mätning genomförs på ett liknande sätt som långtidsmätningar och ska pågå under minst 7 till maximalt 10 dagar. 

När du har fått resultatet i din hand är det viktigt att agera. Om radonhalterna är höga, bör du vidta åtgärder för att minska exponeringen. Åtgärder kan inkludera förbättrad ventilation, täta sprickor i byggnadsmaterial och överväga installation av radonsug.

Att mäta radon i ditt hem är ett steg mot att skapa en trygg och hälsosam inomhusmiljö. Genom att agera inför den kommande säsongen kan du ta kontroll över din boendemiljö och vidta åtgärder för att minimera risken för radonexponering.