Varför radonmätning är viktigt

Har du någonsin hört talas om radon? Det är en osynlig och luktfri gas som kan finnas i ditt hem och utgöra en allvarlig hälsorisk om det inte upptäcks i tid. I Sverige finns det ungefär 400 000 bostäder med förhöjda radonhalter, och varje år drabbas omkring 500 personer av lungcancer på grund av radonexponering. Så, vad kan du göra för att skydda dig och din familj? Svaret är enkelt: utföra en radonmätning.

Radon är en radioaktiv gas som bildas när radium bryts ner i marken och sipprar in i våra hem genom sprickor och håligheter i grunden. Det är inte något du kan se eller lukta, så det är omöjligt att veta om du har radon i ditt hem utan att utföra en mätning.

Långvarig exponering för höga radonhalter kan öka risken för lungcancer. Faktum är att radon är den näst största orsaken till lungcancer i Sverige, efter rökning. Det är därför det är så viktigt att mäta radonhalten i ditt hem och vidta åtgärder om det behövs.

Att utföra en radonmätning är enkelt och något du kan göra själv. Du kan beställa radondosor från ett ackrediterat företag och placera dem i olika rum i ditt hem enligt deras instruktioner. Sedan låter du dosorna sitta i minst 60 dagar mellan den 1 oktober och 30 april, under den så kallade eldningssäsongen. Efter mätperioden skickar du tillbaka dosorna för analys och får resultatet inom cirka en vecka. Om radonhalten är hög, kan du vidta åtgärder för att minska den och göra ditt hem säkert igen.

Det är viktigt att utföra en radonmätning i följande situationer:

  • Vid köp eller försäljning av en bostad.
  • Vid renovering eller tillbyggnad av ditt hem.
  • Vid ändringar i ventilation eller uppvärmningssystemet.
  • Vid nybyggnation av ett hus.
  • Om det har gått mer än 10 år sedan senaste radonmätningen utfördes eller om du misstänker att det finns radon i ditt hem.

Så, om du vill se till att ditt hem är säkert för dig och din familj, tveka inte att utföra en radonmätning. Det är en enkel åtgärd som kan rädda liv och hålla din inomhusmiljö fri från farlig radon.