skip to Main Content
Slutspurt Med Samla Cykeldata

Slutspurt med samla cykeldata

Vill du bidra med värdefull information om cykling och cykeltrafik i vardagslivet? I forskningsprojektet Samla cykeldata kan du vara med att bidra genom att samla in resdata med din smartphone. Insamlade data kan sedan användas som underlag vid planeringen av framtidens samhälle.

Vi är intresserade av att samla in alla cykelresor i vardagen, alltså inte bara motionscykling utan framför allt när du cyklar till arbetet, mataffären eller fotbollsträningen.

Läs mer och kom igång med datainsamlingen här: https://www.samlacykeldata.nu/donera-data. Sprid gärna detta till övriga cyklister på jobbet! Forskningsprojektet finansieras av Trafikverket. Insamling sker oktober ut.

Back To Top