skip to Main Content
Cykelförbättringar 2014

Cykelförbättringar 2014

Hej cyklist! Trafikkontoret fortsätter att jobba för din framkomlighet i Göteborg. Bredare korsningar, kortare väntetider, nya cykelpumpar … exemplen är många. Se några av dem vid gjorde 2014 i den här filmen!

Back To Top