skip to Main Content
Cykeltrafiken Leds Om Vid Olskroken

Cykeltrafiken leds om vid Olskroken

Just nu pågår ett spår- och vägarbete på Redbergsvägen, mellan Redbergsplatsen och 08-bron efter Bauersgatan. Cyklister på väg mot centrum hänvisas till Norra Gubberogatan under tiden.

Arbetet, som startade den 1 maj och beräknas vara helt klart den 17 juni, utförs till största delen nattetid för att inte störa kollektivtrafiken för mycket.

Bilar, cyklar och gående kommer inte att kunna passera som vanligt eftersom överfarterna på Redbergsvägen vid Kobbarnas väg och Bauersgatan stängs av. Cyklar hänvisas till Norra Gubberogatan med skyltning enligt illustration nedan. Gående hänvisas till de överfarter som finns vid hållplatsområdet på Redbergsvägen. Bilar leds om via Redbergsplatsen.

 

Back To Top