skip to Main Content
Cyklandet Planar Ut

Cyklandet planar ut

PRESSMEDDELANDE

Fyra kilometer ny cykelbana, 300 nya cykelställ och säkrare cykelbanor vintertid. Det är några viktiga resultat när trafikkontoret summerar cykelåret 2015.

Summeringen visar också att cyklandet ökade under kvartal fyra och minskade något under årets tre första kvartal.

– Under 2015 minskade cykeltrafiken med tre procent jämfört med föregående år men jämför vi med 2011 års siffror ser vi en ökning med 26 procent. Vi har som mål att tredubbla cykelresorna i staden mellan 2011 och 2025. Samtidigt ska tre av fyra göteborgare uppfatta Göteborg som en cykelvänlig stad där det är snabbt, enkelt och säkert att cykla, säger Malin Månsson, cykelstrateg, trafikkontoret Göteborgs Stad.

I mars 2015 antog trafiknämnden Cykelprogram för en nära storstad 2015-2025, som beskriver hur Göteborg ska bli en attraktiv cykelstad. Här finns bland annat det ambitiösa, ovan nämnda målet att öka cyklingen i Göteborg med hela 200 procent fram till 2025.

Trafikkontoret jobbar för bättre och säkrare framkomlighet för cyklister. Några exempel på 2015 års arbeten är nya cykelvägar på Ellesbovägen, Tuvevägen, Gibraltargatan och Redbergsvägen.

– Att säkerheten höjs och tryggheten ökar är viktigt, inte minst för våra barn som tar sig till och från skolan, säger Malin Månsson.

Nytt i staden – elcykelpooler

Även i centrala Göteborg och närliggande områden har det hänt saker på cykelfronten under det gångna året. Lånecykelsystemet Styr & Ställ har utökats med fem nya stationer och under året har cykelvägvisningen byggts ut så att den täcker hela Göteborg. Under hösten invigdes dessutom stadens första elcykelpooler, en vid Lindholmen Science Park och en vid Chalmers Johanneberg. Syftet med elcykelprojektet, som leds av Göteborgs Stad, är att sprida användningen av elcyklar och öka det hållbara resandet.

Fortsatt sopsaltning

En annan prioriterad fråga under 2015 har varit bättre underhåll av cykelbanorna vintertid. Syftet är att minska halkolyckor och få fler att välja cykeln också på vintern. Under vintern 2014-2015 testades en ny metod med sopsaltning, som har upplevts som väldigt positiv av cyklisterna. Sopsaltningen fortsatte under vintern 2015.

– I vår utvärdering där vi har jämfört olika metoder för is- och snöröjning anger 86 procent av cyklisterna att de är nöjda eller mycket nöjda med sopsaltning där saltlake används. Det är en betydligt högre grad av nöjdhet jämfört med traditionella väghållningsmetoder som plogning och flis, säger Malin Månsson.

Hänsyn i trafiken

Redan under 2014 uppmärksammade trafikkontoret det faktum att göteborgarna irriterar sig på varandra i trafiken. En attitydundersökning visade att de flesta upplevde att de visade mer hänsyn i trafiken än vad de fick tillbaka. Under året gick trafikkontoret vidare i arbetet med att uppmärksamma folk på vikten av att visa hänsyn i trafiken – i synnerhet nu när staden på många sätt genomgår förvandlingar och det kan vara rörigt i stadsrummet.

– Vi behöver tänka på att vi är många i staden som interagerar. Under 2015 fortsatte vi med vår kampanj för ökad trafikintelligens, eller TQ som vi kallar det, ett initiativ som har fått mycket positiv uppmärksamhet. Det arbete vi gör för att underlätta cyklandet är också något som bidrar till att minska friktionen och jag är övertygad om att cyklister och bilister kommer att kunna samsas i trafiken på ett bra sätt framöver, även när cyklandet ökar, säger Eva Eriksson, marknadskoordinator på trafikkontoret och ansvarig för TQ-kampanjen.

Utsmyckning av tunnel

Under 2016 kommer trafikkontoret att fortsätta satsningen på att göra Göteborg till en riktigt bra cykelstad. Det kommer att hända mycket under året, och redan under vecka 8 hyllar trafikkontoret cyklisterna på ett lite speciellt vis – genom att tillfälligt smycka en av stadens tunnlar där cyklister ofta passerar, tunneln vid Hjalmar Brantingsplatsen under Lundbyleden.

– Det kommer att bli något alldeles extra, så jag rekommenderar alla som kan att ta sig dit. Med utsmyckningen vill vi uppmärksamma våra vintercyklister, som bidrar till det hållbara resandet trots vinter och kyla, säger Eva Eriksson.

 

Fakta: Cykelåret 2015 i korthet

 • Fyra kilometer ny cykelbana byggdes.
 • 727 000 cyklar lånades ut.
 • Cirka 300 nya cykelställ placerades ut på över 20 platser i staden.
 • Höst- och våraktivitet där totalt 1 000 frukostpåsar delades ut till cyklister och där trafikkontorets medarbetare pratade trafikintelligens (TQ) och hjälpte till att pumpa däck, byta lampor och smörja kedjor.
 • Enhetlig cykelvägvisning nu fullt utbyggd i hela Göteborg.
 • En undersökning visade att 48 procent tycker att Göteborg är en cykelvänlig stad.
 • Antalet anmälda cykelstölder minskade med 10 procent.
 • 29 200 abonnemang för lånecyklar såldes.
 • Cykelkartan uppdaterades och trycktes i 40 000 exemplar.
 • Appen Cykelstaden kompletterades med funktioner för att svara på frågor (Tyck Till) och engelsk språkversion. Appen laddades ner 20 500 gånger.
 • 3 000 personer kom till Europeiska trafikantveckan för att lyssna på hur Göteborg jobbar med hållbart resande.

 

Trafikkontoret har också placerat ut fem nya cykelparkeringar, cykelställ som är designade som en bil och som får plats i en parkeringsruta. På det utrymme som en parkerad bil behöver ryms tio cyklar. Cykelställen finns uppe större delen av året, men plockas bort under snöperioden (vintern). Under 2015 stod cykelställen på Norra Hamngatan, Andra Långgatan, Södra och Norra Allégatan och Kaserntorget.

Filmerna om TQ, och ett enkelt TQ-test, hittar du här.

 

För mer information, kontakta:
Malin Månsson, cykelstrateg, trafikkontoret, 031-368 26 07
Eva Eriksson, marknadskoordinator, trafikkontoret, 031-368 26 64

Förmedling av kontakter:
Alexandra Wattwil, pressansvarig, trafikkontoret, 031-368 23 09 eller 0703-70 72 09

Back To Top