skip to Main Content
Delade Elfordon – Projektet Elmob

Delade elfordon – Projektet Elmob

Är du nyfiken på elektrifierade transportlösningar? Då är du välkommen att prova på att köra elcykel och elbil eller varför inte åka elbilstaxi nästa gång du ska beställa taxi? Att åka buss som laddas på el är också fullt möjligt. Allt detta mitt i Göteborg.

Det ska vara lätt att göra hållbara val för resor i staden
Vi är många aktörer inom Göteborgs Stad som vill att du som invånare i staden lätt ska kunna göra mer hållbara val när du reser i staden. Istället för att behöva köra din egen bil, ska du, oavsett situation, kunna skräddarsy din resa utifrån dagens behov och förutsättningar. Du ska kunna välja olika kombinationer av kollektivtrafik, elbilpool, eltaxi och elcykel, för att få både en smidig och hållbar resa.

Fordonspooler ger möjlighet till bättre miljö
Göteborg har som mål att på sikt även utveckla resecentrum och tjänster anpassade för olika typer av elfordon. Fordonspooler och andra typer av delade resetjänster har potential att minska antalet fordon i staden vilket ger möjlighet att skapa en bättre miljö för invånarna. Med energieffektiva och tysta elfordon finns potentialen att förbättra närmiljön ännu mer.

Göteborg som testarena
När flera aktörer i Göteborgs Stad går samman för att skapa en testarena inom elfordon bidrar vi till att skapa förutsättningar för att göra Göteborg till en grönare, attraktivare och mer hållbar storstad. Bakom denna satsning har vi både stora och små företag, akademin, institut och offentliga organisationer – ett gränsöverskridande samarbete, som vi menar är en stark framgångsfaktor.

Detta samverkansprojekt mellan näringslivet, staden och akademin, heter Elmob. Det syftar till att underlätta hållbart resande i Göteborg. Projektet ska utveckla, testa och demonstrera elektrifierade, delade transportlösningar. Elmob, som är en förkortning av elektrifierad mobilitet, pågår mellan 2014 och in i 2016. Business Region Göteborg leder ett av delprojekten, som är en vidareutveckling av Hyper Bus-projektet, där bland annat geofencing och kollisionssystem ska testas.

Elmob delfinansieras av VINNOVA och är ett samarbete mellan forskning, näringsliv och Göteborgs stad.

MER INFORMATION OM PROJEKTET

Det här testar vi under projektet Elmob

Nu kan du testa framtidens klimatsmarta, delade transportmedel. Boka en tyst avgasfri elbil, elcykel eller eltaxi. Eller hoppa på elbussen.

Elbilspooler
Flera elbilspooler ingår i projektet. Projektet studerar till exempel användarbeteende, körcykler och erbjudanden såsom envägsresor.

Elcykelpooler
I projektet ingår två olika typer av elcykelpooler. Vid Lindholmen Science Park samt vid Chalmers Johanneberg är två nyutvecklade stationer med elcyklar placerade. De är öppna för privat användande men kompletterar också de elbilspooler som finns på områdena.

I bostadsområdet Kvillebäcken testas en pool med ellastcyklar öppen för boende i området. Kvillebäcken är planerat för att man ska kunna leva miljösmart och ellastcykelpoolen utgör ett spännande komplement till redan befintliga lösningar.

Eltaxi
Nu rullar två stycken eltaxi i Göteborg. Du kan efterfråga eltaxi när du bokar hos antingen Taxi Göteborg eller Lerums taxi.

Ellastcyklar för transport
Inom ramen för projektet utvecklas en helt ny typ av elassisterad lastcykel som kommer att testas inom Göteborgs stad. Cykeln är utformad så att föraren sitter framför ett utrymme för antingen ett lastskåp eller persontransport.

Elbuss
Inför projektet Electricity med elbussen på linje 55 har Elmob bland annat genomfört studier av ljud och geografisk styrning.


Projektets deltagare

Business Region Göteborg
Chalmers Fastigheter
Elcykelbutiken
Göteborg Energi
Göteborgs Gatubolag
Göteborgs Stad Trafikkontoret
Innerstaden Göteborg, Jernhusen
Lindholmen Science Park
Mig’s Taxi

Move About
Off Course
Rosén & Jönsson Bilstation
Velove
Viktoria Swedish ICT
Volvo Bussar
Västtrafik
Älvstranden Utveckling

Kontakt projektledare
gunnar.ohlin@lindholmen.se

BOKA FORDON

Så här fungerar det när du vill boka elcykel

  1. Registrera dig – Bli medlem på www.moveabout.se eller ring 031-779 28 04
  2. Boka elcykel och betala per timme
  3. Cykla – Hämta ut din hjälp och cykel och ha en trevlig tur!

För att boka elbil följer du instruktionerna för att bli medlem på www.moveabout.se

För att boka eltaxi kontaktar du antingen Taxi Göteborg eller Lerums taxi och efterfrågar elbil.

Back To Top