skip to Main Content
Följ En Testcyklist På GreenhackGBG

Följ en testcyklist på GreenhackGBG

Nu har Göteborgs Stads och Trafikverkets 200 testcyklister provat varsin elcykel i en månad. Den här veckan går det att följa en av cyklisterna på GreenhackGBG:s instagramkonto.

En av tre månader har redan passerat för de 200 testcyklister som provar en elcykel under hösten. För att få en inblick i hur det går kommer en av testcyklisterna att rapportera om sin nya vardag som elcyklist.

– Våra resor står för en stor del av vår påverkan på miljön och klimatet, så en livsstilsförändring har en påtaglig betydelse. Genom att visa exempel på små förändringar när det gäller resor i vardagen vill vi genom vårt projekt med testcyklister inspirera fler göteborgare att cykla till jobbet, säger Anastazia Kronberg, projektledare på trafikkontoret.

GreenhackGBG är Göteborgs Stads satsning för att inspirera göteborgarna till en mer hållbar vardag. En av ambitionerna är att erbjuda en arena för att diskutera hållbarhetsfrågor ur olika tänkbara vinklar.

Projektet med testcyklister riktar sig till personer som jobbar i Lilla Bommen, Gullbergsvass och vid Kruthusgatan. Bakom projektet, som är ett samarbete mellan Göteborgs Stad och Trafikverket, står de tre stora infrastrukturprojekten i området: Västlänken, E45 Lilla Bommen-Marieholm och Hisingsbron. Målet med projektet är att minska biltrafiken i rusningstid.

 

Följ testcyklisten på GreenhackGBG här.

 

Back To Top