skip to Main Content
Frågor Och Svar I Trafiknämnden

Frågor och svar i trafiknämnden

På trafiknämndens möte den 29 oktober 2015 fick ledarmötena ta del av hur arbetet fortgår med att etablera linbanor i Göteborg.

Ett så kallat TN-info är en skriftlig information trafikkontoret ger trafiknämnden i olika frågor. Vi tog fram ett TN-info för att hålla nämnden uppdaterad om vad som händer med linbanearbetet och svara på frågor vi fått till oss vid olika tillfällen.

Läs hela informationen här >

Bilagor >

Back To Top