skip to Main Content
Frågor & Svar Om Styr & Ställ

Frågor & svar om Styr & ställ

Sedan 2010 erbjuder Göteborgs Stad lånecyklar som heter Styr & ställ.
I dagsläget finns cirka 1 000 cyklar utplacerade på 68 lånestationer i centrala Göteborg. Systemet levereras och drivs av företaget JC Decaux.
Det nuvarande avtalet med Göteborgs Stad gäller till 28 februari 2020.

Eftersom staden vill fortsätta erbjuda lånecyklar har politikerna gett trafikkontoret i uppdrag att förbereda en upphandling av ett nytt lånecykelsystem som kan tas i drift 2020.

Varför har Göteborg ett lånecykelsystem?

Vårt uppdrag är att erbjuda våra kunder en hållbar rörlighet. Lånecykelsystemet kompletterar och avlastar andra delar av transportsystemet. Det ska vara enkelt att kombinera lånecykel med övrig kollektivtrafik. Lånecykelsystemet är också en tjänst som underlättar cykling och ökar färdmedlets attraktionskraft.

Varför ska ett nytt system upphandlas?

Nuvarande avtal är precis förlängt med tre år, vilket är max. Därefter löper avtalet ut. Enligt lagen om offentlig upphandling måste vi därför upphandla igen.

Hur jobbar ni med frågan?

Trafikkontoret har träffat företag som levererar och driver olika lånecykelsystem och pratat med andra städer och regioner.

I höstas intervjuade vi leverantörer. Syftet var att få kunskap om vilka system som finns på marknaden och ta del av erfarenheter och leveransförmågor hos leverantörerna. Flera kontakter är tagna med andra europeiska städer och regioner som nyligen har upphandlat nya lånecykelsystem. En viktig del i arbetet är att samla ihop olika kompetenser och förankra detta arbete både inom Göteborgs stad och i grannkommunerna. Som en del i det arbetet bildades en referensgrupp med representanter från berörda förvaltningar, bolag och organisationer. Syftet är att skapa förståelse för systemet och ta reda på vilka behov som finns.

Kommer det att bli dyrare för mig som användare?

Under 2017 ska beslut tas av Trafiknämnden om finansiering. Kostnaden hänger ihop med teknikval och geografisk omfattning.

I dag kostar ett säsongsabonnemang (tio månader) 75 kronor och ett tredagarsabonnemang 25 kronor. De första 30 minuterna är gratis därefter debiteras man beroende på hur länge man använder cykeln utöver dessa 30 minuter.

Back To Top