skip to Main Content
Gör Ett Medvetet Val Av Vinterdäck

Gör ett medvetet val av vinterdäck

  • Bil

Från 1 december till 31 mars ska fordon ha vinterdäck, om det är vinterväglag.

Välj dubbfria nordiska vinterdäck om du har en bil med antisladdsystem (vilket nästan alla bilar tillverkade efter 2008 har). Studier visar att olycksriskerna är lika låga med sådana däck som med dubbdäck, om bilen har antisladdsystem. Saknar bilen antisladdsystem och du kör mycket utanför staden med sämre halkbekämpning, kan dubbdäck vara bättre.

Dubbdäck orsakar höga halter av partiklar

Det är dubbarnas slitage av vägbeläggning som bidrar mest till partikelhalter i staden. Dubbdäcken låter dessutom nästan dubbelt så högt som ett odubbat däck.

Vår hälsa påverkas

Partiklar från vägtrafiken hamnar i våra luftvägar och kan bidra till luftvägs­irritation, försämring av astma och KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom).

Buller hamnar högt på listan över allvarliga störningar i tätorter. Störningarna kan uppstå direkt, till exempel genom att vi blir störda i sömnen eller att vi arbetar sämre, men de har också en långsiktig påverkan genom ökad stress som kan leda till för tidig död.

Om vi minskar andelen dubbdäck och sänker hastigheten blir luften renare och bullret minskar, vilket ger bättre hälsa och en trevligare stad.

Barn är känsligare

Våra barn är känsligare för luftföroreningar och undersökningar visar att barn som bor i luft­förorenade områden har en sämre lungfunktion och även astma och allergier kan förvärras för dessa barn.

Märkning av däck

EU:s energimärkning av dubbfria däck visar energiklass, våtgrepp och ljudnivå utanför bilen. Däremot visas inte hur bra eller dåliga vinteregenskaper däcket har.

Dubbfria vinterdäck som är optimerade för bra grepp på snö och is kommer att få en sämre gradering av våtgreppet.

När det gäller val av dubbfria vinterdäck är det därför viktigt att ta större hänsyn till däckets vinteregenskaper och mindre till värdet på energimärkningsetikettens våtgrepp.

Dubbdäck, regummerade däck, reservdäck för temporärt bruk och begagnade däck omfattas inte av reglerna om märkning.

 

Länksamling:

Energimärkning av däck

Trafikverket

Transportstyrelsen

Däckbranschens informationsråd

Back To Top