skip to Main Content
Göteborg är Sveriges Klimatstad 2015

Göteborg är Sveriges klimatstad 2015

Göteborg har utsetts till Sveriges klimatstad 2015 i Världsnaturfondens utmaning Earth Hour City Challenge. Staden belönas för sina ambitiösa och innovativa klimatstrategier, gröna obligationer och arbetet med att minska invånarnas konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp.

– Göteborg imponerade på juryn med ambitiösa klimatmål på både kort och lång sikt och har stor potential att förverkliga sina visioner. Staden har också börjat mäta och sätta mål för konsumtionens klimatpåverkan och är en förebild som kan inspirera andra att följa efter, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden.

Juryns motivering lyder: ”Göteborg har utsetts till Sveriges Klimathuvudstad 2015 för imponerande åtaganden på både kort och lång sikt och ambitiösa mål som omfattar konsumtion och innovativa strategier, till exempel gröna obligationer. Genom samarbete med akademiska institutioner och med utgångspunkt i vetenskapliga fakta skapar Göteborg förutsättningar för utveckling av innovativa idéer med ekonomisk potential. Helhetsgrepp där utsläpp, strategi och åtgärder hänger samman och rejäla investeringar i klimatåtgärder per person, gör Göteborg till en sann ledare”.

Anne-Marie Ramnerö, miljöstrateg på Göteborgs Stad trafikkontoret,
– Jag är otroligt glad, helt överväldigad! Vi på TK har bidragit med många av de åtgärder som staden gör inom klimatområdet. Och vi satsar på en bred front för att involvera göteborgarna i arbetet med att skapa en klimatsmart stad. Världsnaturfondens utmärkelse visar att vi är på rätt väg. Och samtidigt är det en utmaning till oss, att fortsätta och visa att vi kan ännu mer, säger hon.

Läs hela pressmeddelandet från WWF här.

Back To Top