skip to Main Content
Göteborg Fortsätter Bygga För En Hållbar Stad

Göteborg fortsätter bygga för en hållbar stad

Ju fler som väljer cykeln, desto bättre är det för oss alla. Cykeln är ett snabbt, flexibelt och pålitligt färdmedel som tar liten plats och är tyst och miljövänlig. Fler cyklister betyder mer liv och rörelse, vilket bidrar till trygghet och en trevligare stadsmiljö.

Cyklisterna är viktiga i Göteborgs stads arbete för att bygga en hållbar och attraktiv stad. Vi vill att du – och så många som möjligt – ska välja cykeln, inte för att du måste utanför att cykeln är det självklara och bästa valet för dig i vardagen. För att nå dit pågår ett intensivt och långsiktigt arbete med att förbättra förutsättningarna för alla som cyklar, framför allt när det gäller framkomlighet och säkerhet.

Appen Cykelstaden
Utöver alla de konkreta åtgärder för att förbättra cykelbanenätet som utfördes i fjol (se lista på exempel nedan) har vi tagit hjälp av göteborgarna själva för att ta reda på hur vi ytterligare kan underlätta och uppmuntra till cykling. Genom appen Cykelstaden får vi förstahandsinformation om olika fel och hinder i cykeltrafiken från våra experter – stadens cyklister.

Testcykelprojekt
Olika testcykelprojekt ger oss värdefull information och erfarenheter från deltagarna. Under året som gick har hela 500 göteborgare deltagit, i dels ett elcykelprojekt och dels ett vintercyklistprojekt. Göteborgs stad trafikkontoret har dessutom genomfört fyra aktiviteter med cykeluppmuntran, där vi har nått ungefär 2000 göteborgare.

Cykelvänlig arbetsplats
Arbetsgivarna fångar vi upp bland annat genom Cykelvänlig arbetsplats, som fortsätter med oförminskad styrka. Under 2017 deltog 120 arbetsplatser.

Styr & Ställ
Nu tar Göteborgs stad nya tag inför 2018 – första året med Styr & Ställ även under vintermånaderna.

Sopning
Som vanligt lovar vi att cykelbanorna ska vara sopade senast 15 april i Askim och Tynnered och senast 30 april på övriga delar av cykelnätet. I samarbete med Trafikverket prioriteras dessutom sopning av större vägar som ligger nära cykelbanor, för att minska dammet.

Fler åtgärder under 2017

 • Genom Kvibergsområdet har en 2,2 km lång gång- och cykelbana byggts.
 • 500 cykelställ har placerats ut på ca 40 platser. Totalt finns nu ca 11 500 cykelparkeringar i Göteborg.
 • Cykelvägvisning på östra Hisingen har uppdaterats och förbättrats.
 • Trafiksäkerhetsåtgärder utfördes på Bärnstensgatan, med bland annat breddning av mittrefug och anläggning av vägbulor.
 • En förhöjd gång- och cykelpassage har byggts vid Mellbyleden, Margarethebergsgatan, Margarethebergsmotet och på 20 andra platser.
 • Vägbulor har byggts på Assar Gabrielssons väg, Hälleflundregatan, Gamla Boråsvägen, Bergskristallgatan, Saffransgatan, Doktor Håléns gata, Sommarvädersgatan/Flygvädersgatan.
 • Vid Redbergsvägen har cykelbanan justerats.
 • Cykelanslutning med flera åtgärder utfördes på Aschebergsgatan/Vasa kyrkogata.
 • Pendlingscykelstråk* med cykelöverfarter* på Delsjövägen mellan Sankt Sigfrids plan och Torp har öppnats.
 • Ytterligare två cykelpumpar har installerats i Göteborg, en i Gullbergsvass och en på Mariaplan.
 • Vi ställer undan för undan om till sopsaltning*, under vintern 2017 var det SDN Kortedalas och Bergsjöns tur.

Planerade åtgärder 2018

 • Pendlingscykelstråken med cykelöverfarter och en cykelservicestation på Delsjövägen/Munkebäcksgatan mellan Sankt Sigfrids plan och Torpavallen samt på Härlandavägen/Torpagatan mellan Redbergsplatsen och Rosendalsgatan färdigställs.
 • Gång- och cykelbana byggs längs Lillhagsvägen.
 • Ny cykelbana byggs mellan Gunnilse och Björsared.
 • Enkelriktade cykelbanor byggs på Toredalsgatan mellan Hjalmar Brantingsgatan och Toleredsgatan.
 • Projektering och eventuell byggstart för utbyggnad av cykelbanor, bland annat längs Engelbrektsgatan (Aschebergsgatan–Arkivgatan), Fjällgatan (Djurgårdsplatsen–Repslagaregatan), Rantorget (Ullevigatan–Willinsbron), Kärralundsgatan (Ulf Sparregatan–Munkebäcksgatan), E20 (Olskroken–Munkebäck) samt längs Rosengatan och Älvsborgsgatan
 • Karl Johansgatan mellan Kustgatan och Såggatan byggs om till cykelfartsgata*.
 • Arbetet med att bygga ut befintlig cykelbana längs Tuvevägen mellan Björlandavägen och Wieselgrensplatsen till pendlingscykelstråk påbörjas.
 • Ytterligare 500 nya cykelställ placeras ut på ca 50 platser.
 • Cykelparkeringen vid Västra Hamngatan förbättras.
 • Cykelvägvisning i delar av Flatås och Frölunda uppdateras och förbättras.
 • Cykelbelysningsarbete ska utföras längs Almanacksvägen, där det i dag saknas belysning.
 • Arbeten för bättre cykeltrafiksäkerhet och framkomlighet kommer bland annat att ske på S:t Pauligatan/Femkampsgatan, Drottningtorget, J A Fagerbergs Väg, Andra Långgatan, Gibraltargatan/Vera Sandbergs Allé, Kapellgatan, Grässkärsgatan, Radiomotet, Ceresgatan, Ordonnansgatan, Soldathemsgatan/Artillerigatan, Kortedalavägen/Regementsvägen och Södra vägen.
 • Utöka sopsaltningen av prioriterade cykelbanor i Askim, Tynnered och Torslanda.
 • Ett nytt testcykelprojekt planeras, där deltagarna får låna en elcykel alternativt lådcykel under en period. Syftet är att visa hur cykeln kan användas som transportmedel för olika typer av resor och lyfta fram cykelns fördelar som färdsätt.

 

*Pendlingscykelstråk – knyter ihop stadsdelar och möjliggör snabb och enkel cykling genom bredare cykelbana med god framkomlighet samt säkrare korsningar.

*Cykelöverfarter – markeras med cykelrutor och väjningslinjer för motorfordon, och markeras som cykelöverfart med vägmärke. Cykelöverfart utformas så att motorfordon inte kan köra snabbare än 30 km/h. Fordonsförare har väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II, som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten.

*Cykelfartsgata – en väg med blandad trafik som är utformad så att motorfordon anpassar hastigheten till cyklisterna.

*Sopsaltning – metod för halkbekämpning. I stället för att ploga, sanda eller salta sopas cykelbanan, varefter en mild saltlösning sprids ut.

*Prioriterade cykelvägar/banor – cykelstråk som är extra viktiga för ett trafiksäkert och lättframkomligt cykelbanenät.

Back To Top