skip to Main Content
Göteborg Prisas För Innovativa Stadsleveranser

Göteborg prisas för innovativa stadsleveranser

För smarta, småskaliga och miljöanpassade godstransporter till butiker och kontor i Göteborgs city belönas trafikkontoret med det svenska priset Quality innovation Award 2017. Stadsleveransen, som systemet heter, blir också Sveriges bidrag i den internationella tävlingen.

Stadsleveransen går, förenklat uttryckt, ut på att ersätta stora lastbilar, som inte sällan kör omkring bara halvfulla, med små elfordon och elcyklar. Dessa hämtar och lämnar godset på en särskild terminal i Gullbergsvass. För detta system vinner trafikkontoret årets pris i kategorin Innovationer inom offentlig sektor och ideella organisationer.

– Vi är väldigt glada och stolta för priset som visar att hållbarhetsfrågorna är viktiga i stadsutvecklingsarbetet och att gränsöverskridande samverkan mellan offentliga myndigheter och privata aktörer är en framgångsfaktor i, säger Magnus Jäderberg, verksamhetsstrateg på trafikkontoret Göteborgs Stad.

– Priset är också ett tydligt bevis på att vi gör bra saker i Göteborg. Dessa små eldrivna distributionsfordon som kör omkring på gågatorna runt Domkyrkoplan gynnar medborgarna på ett väldigt positivt sätt genom lägre emissioner, minskat trafikbuller, minskad trängsel och ökad trafiksäkerhet. Detta tillsammans skapar en attraktiv stadskärna att vistas, säger Magnus Jäderberg.

”Visar vägen till en mer hållbar samhällsutveckling”

Så här skriver domarkommittén bakom priset om Stadsleveransen:

”Innovationen visar på möjligheterna att skapa ett ökat värde för både kunden och miljön. Den visar vägen till en mer hållbar samhällsutveckling såväl ekologiskt som socialt och ekonomiskt. /-/Givet den urbana utvecklingen i alla delar av världen utgör Stadsleveransen ett gott exempel på hur framtida hållbara transportlösningar kan komma att se ut i stadsmiljön.”

Malin Andersson, utvecklingschef på trafikkontoret Göteborgs Stad är också nöjd:

– Stadsleveransen kom till genom en lång period av tester ute i verkligheten där aktörerna förfinade fordonen men också servicen, policys och regelverk för att få affärsmodellen på plats. Vi ser fram emot fler samarbeten av detta slag, som kan göra stadens trafik smartare.

Priset Quality innovation Award delas ut sedan 2011 av SIQ – Institutet för kvalitetsutveckling som är ett samarbete mellan statliga Tillväxtverket och ett hundratal privata företag och organisationer inom offentlig sektor.

Mer att läsa finns här om Stadsleveransen respektive Quality Innovation Award 2017

 

För mer information:

Magnus Jäderberg, verksamhetsstrateg trafikkontoret Göteborgs Stad, 0731-82 21 58, magnus.jaderberg@trafikkontoret.goteborg,se

 

Förmedling av kontakter:

Anders Sahlberg, pressansvarig trafikkontoret Göteborgs Stad, 0728-56 54 29, anders.sahlberg@trafikkontoret.goteborg.se

Back To Top