skip to Main Content
Göteborgs Stads Klimatmål Inom Räckhåll

Göteborgs Stads klimatmål inom räckhåll

– Ökad andel förnybar energi i stadens fordon

Användningen av fossil energi i de fordon som används inom Göteborgs Stads verksamhet ska minska med 30 procent från 2010 till 2015. Andelen miljöbilar ska öka till 95 procent och de nya bilarna ska dra 25 procent mindre energi. Den årliga uppföljningsrapporten visar att man är på god väg. Den minskade energianvändningen och den ökade andelen förnybar energi är helt i linje med stadens vision om en mer miljöanpassad verksamhet.

– Vi har ett uttryckt mål att minska energiförbrukningen och användningen av fossil energi i staden. Vi byter årligen ut 500 stycken fordon till miljöbilar och nu ser vi tydligt att den investeringen gett resultat, säger Anders Roth, miljöchef på trafikkontoret i Göteborg.
I de mål som kommunfullmäktige satt för stadens personbilar och lätta lastbilar ingår bland annat krav på krocksäkerhet. Dessutom finns ett antal kriterier för hur många miljöbilar staden ska ha i sin flotta, vilka drivmedel som ska användas och vilken energiförbrukning de får ha. De bilar som köptes 2013 drog exempelvis 23 procent mindre energi än bilarna som köptes 2010. Vid årsskiftet 2013-2014 var 91,5 procent av stadens fordon miljöbilar.
Rapporten visar också att användningen av fossila drivmedel minskat med 15 procent från 2010 till 2013. Det beror främst på att andelen förnybar energi ökat från 30 procent till 40 procent. Enligt prognosen kommer Göteborgs Stad nå målet att minska fossil energi med 30 procent till 2015.
– Det finns många parametrar att titta på, men vad som är mycket glädjande är att våra förvaltningar och bolag ökat sin användning av biogas och elbilar, säger Anders Roth.

För mer information, kontakta:
Anders Roth, miljöchef, trafikkontoret Göteborgs Stad 031- 368 25 64

Back To Top