skip to Main Content
Hållbart Resande ökade 2018

Hållbart resande ökade 2018

Det långsiktiga målet för Göteborg är att det hållbara resandet ska öka, och sedan 2011 har vi sett en viss förändring åt det hållet, speciellt i samband med trängselskattens införande. De senaste åren har dock utvecklingen stagnerat och kollektivtrafiken är det enda trafikslag som ökat. Under 2018 har utvecklingen vänt och bilresandet ligger återigen under 2011 års nivå. Cykel har vänt uppåt och kollektivtrafiken fortsätter att öka.

Cykel + 12%

Kollektivtrafik + 5%

Bil -1%

Årligen, sedan 2008, genomförs en attitydundersökning av göteborgscyklisternas inställning till Göteborg som cykelstad. Årets undersökning visar på en nedgång i inställningen och nöjdheten för sju av åtta nyckeltal kopplat till cykel. Efter en positiv utveckling de första åren som undersökningen genomfördes började trenden gå nedåt 2015 och har därefter fortsatt nedåt. Orsakerna är säkert flera, men från ungefär 2015 har mängden cykelåtgärder som staden utfört, både fysiska och  kommunikation och kampanjer, minskat. Dock har cyklisternas nöjdhet med våra cykelparkeringar ökat.

Back To Top