skip to Main Content
Hur Arbetar Staden Med Gröna Transportplaner?

Hur arbetar staden med gröna transportplaner?

Trafikkontoret har jobbat med flera gröna transportplaner och metoden är under utveckling. I de planer trafikkontoret deltagit i har den gröna transportplanen exempelvis kommit in i olika faser av planprocessen. För att bli ett ännu bättre verktyg behöver kriterier och arbetssätt förtydligas och förankras både inom trafikkontoret och tillsammans med andra förvaltningar. Mer information om arbetssättet hittar du här >>

Trafikkontoret har idag fyra transportplaner igång. Chalmers, som är genomförd och som ska följas upp under hösten 2014, Medicinarberget och Sahlgrenska, Norra Masthugget och Skeppsbron.
Här hittar du en kort sammanfattning av dessa planer.

Här hittar du en kort sammanfattning av dessa planer >>

Back To Top