skip to Main Content
Fotgängare Tyck Till!

Fotgängare tyck till!

Det moderna Göteborg ska vara en tätare och mer hållbar stad. Där måste det förstås vara enkelt att ta sig fram till fots. Därför är vi intresserade av att få in dina synpunkter på hur det faktiskt är att gå i Göteborg i dag. Är det tryggt och bekvämt? Finns hinder? Kan något bli bättre? Ge oss dina tankar om detta!

PS. Du kommer inte att kunna få ett personligt svar, men vi kommer att läsa allt och ta med oss dina synpunkter när vi planerar för fotgängare i Göteborg.

Ge oss dina tankar

Fotgängare tyck till!
Skickar
Back To Top