skip to Main Content
Nu Säger Vi Hejdå Till Tunga Fordon I Innerstan På Dagtid

Nu säger vi hejdå till tunga fordon i innerstan på dagtid

zonreglering-1Den 11 januari 2017 inför vi tidsstyrd varudistribution i området mellan Hamngatorna och kanalerna. Den nya regeln är att tunga fordon, över 3,5 ton, måste göra sina leveranser mellan kl 05.00 och 11.00.

I området finns två stora shoppingstråk som är två korsande gågator, Kungsgatan och Korsgatan. De omges i sin tur av gångfartsområden. Fordonstrafiken är begränsad och till viss del tidsstyrd. Den obehöriga trafiken har minskat med 90 % sedan 2008. Den trafik som är tillåten kör på fotgängarnas villkor.

Tidigare har vi styrt varudistributionen på gågatorna till morgnar och förmiddagar. Nu tar vi ett steg till och sätter tidsfönster även på gångfartsområdena. Tidsstyrningen innebär att tunga lastbilar måste göra sina leveranser före klockan 11.00.

Erfarenheter från andra städer visar att det går att frigöra mer plats åt besökare och minska utsläpp och buller från transporter – samtidigt som en god service för butiker och övriga verksamheter bibehålls. Syftet är att separera oskyddade trafikanter och tung trafik, men även att stimulera utveckling av lösningar som bidrar till minskat trafikarbete på gatusystemet genom ökad samlastning.

Vi kommer löpande att skicka ut information om Göteborgs leveranstrafik. Registrera dig gärna för vårt nyhetsbrev!

Ladda ned broschyren här. Läs om var tunga fordon kan parkeras här.

Back To Top