skip to Main Content
Jeanette Van Zalingen – Ny Huvudprojektledare För Stadslinbanan!

Jeanette van Zalingen – ny huvudprojektledare för stadslinbanan!

Välkommen som huvudprojektledare för stadslinbanan! Vad är din viktigaste uppgift just nu?

Viktigast nu är att snabbt sätta mig in i alla pågående frågeställningar och skapa en tydlig struktur för att stötta mina projektmedlemmar så att de kan utföra sina uppdrag på ett effektivt sätt.

Det är ovanligt med linbanor inne i städer, vad har du för erfarenheter själv av att åka linbana?

Mina erfarenheter kommer främst från olika skidanläggningar i Europa. Jag ser däremot fram emot att ha linbanor i vår urbana miljö, då de kan överbrygga barriärer på ett innovativt och hållbart sätt i en ständigt växande stad.

Vad har du gjort innan du började arbeta med stadslinbanan?

Jag har arbetat med projektledning sedan 2006 inom både infrastruktur- och energibranschen, senast kommer jag från 6 år på Vattenfall.

 

Många svar på frågor om Linbaneprojektet finns här.

Back To Top