skip to Main Content
Linbanefilmer

Linbanefilmer

För att bättre förstå linbanans inverkan på stadsbilden använder vi oss av 3D-animering i utredningsarbetet. Detta går att ta del av i de två filmer vi tagit fram än så länge.

Den första filmen var klar i mars 2015 och visar färden mellan Lindholmen och Järntorget. Då trodde vi oss kunna erbjuda en kapacitet på 8 000 resenärer i timmen och en turtäthet på tre gondoler i minuten; fakta vi sen dess har fått ompröva. Nästa film togs fram i somras och är en uppdatering av första filmen, med större fokus på att visa gondolens inredning och att visa på ambitionen att ta oss hela vägen till Wieselgrensplatsen. Syftet med filmerna är att på ett lättillgängligt sätt sprida information och intresse om linbanor i Göteborg, samt att försöka ge en bild av hur en linbana skulle kunna upplevas från marken. Vår ambition är att fortsätta med 3D-animeringar för hela vägen till Wieselgrensplatsen och på sikt även för andra sträckningar.
 

Back To Top