skip to Main Content

Massor av cykelförbättringar under 2015

  • Cykel

Varje dag, hela året jobbar vi för att det ska vara säkert, snabbt och smidigt att cykla i Göteborg. I dagarna har vi gett cyklisterna som tar vägen genom tunneln vid Hjalmar Brantingsplatsen under Lundbyleden en uppiggande överraskning. Cykeltunneln är nu fylld av grönska och färg under denna mörka och otillgängliga tid på året. Men att pigga upp tunnlar är långt ifrån det enda vi gjort. Det mesta av det vi gjort kan du läsa om här.

Du vet kanske redan att båda sidor av Östra Hamngatan nu är cykelfartsgata, nästan hela vägen ner till Kanaltorgsgatan. Det innebär att alla som kör här måste anpassa hastigheten efter cyklisterna. Vi har också byggt cykelbanor där gående separeras från cyklister, satsat på över 300 nya cykelparkeringar och startat elcykelpooler. Bland mycket annat.

DET HÄR HAR VI GJORT:

CYKELFARTSGATA PÅ ÖSTRA HAMNGATAN
2014 blev västra sidan av Östra Hamngatan cykelfartsgata. 2015 var det dags att fortsätta med östra sidan. Inom kort kommer hela gatan mellan Kanaltorgsgatan och Kungsportsplatsen att vara cykelfartsgata! Det innebär att alla som kör här, i båda riktningar, måste anpassa hastigheten efter cyklisterna.

ÄNNU FLER CYKELFARTSGATOR
Hela Västra Hamngatan och Redbergsgatan delen Hökegatan–Kobbarnas väg är numera cykelfartsgator.

NYA CYKELBANOR PÅ FÖLJANDE PLATSER:
– Ellesbovägen, delen Kärra–Stora Mysternavägen
– Tuvevägen, delen Norrleden–Kongahällavägen
– Gibraltargatan, södra delen av gatan mellan Mossens idrottsanläggning och Doktor Forselius Backe

NY DUBBELRIKTAD CYKELBANA
På Redbergsvägen har vi breddat den befintliga cykelbanesträckan vid Sankt Pauli kyrka.

BREDDNING OCH SEPARERING
Vi har breddat och separerat den övergripande gång- och cykelbanan vid Klippan/Novotel.
Vi har också breddat och separerat gående från cyklister på Säröbanan vid Per Hans väg och på Billdalsvägen mellan Tuvlyckevägen och Brottkärrsvägen.

NY GÅNG- OCH CYKELBRO
Strax före jul invigde vi den ca 225 meter långa och 4 meter breda gång- och cykelbron över Lundbyleden och Hamnbanan. Den nya bron knyter nu samman Inlandsgatan och Cronackersgatan.

300 NYA CYKELPARKERING
Under 2015 har vi byggt ca 300 nya parkeringar på över 20 olika platser.

NY CYKELVÄGVISNING
På västra och norra Hisingen finns ny cykelvägvisning. Tack vara den utbyggnaden täcks nu de övergripande cykelstråken i hela Göteborg av samma typ av vägvisning.

NYA STATIONER I LÅNECYKELSYSTEMET
Vi har utökat Styr & Ställ-systemet med fem nya stationer. De nya stationerna finns på Östra Hamngatan, Svingeln, Masthuggstorget, Värmlandsgatan–Tredje Långgatan och Värmlandsgatan/Masthamnsgatan. Ett antal stationer har också byggts ut under året.

NYA ELCYKELPOOLER
Vi har startat två elcykelpooler, en på Lindholmen och en på Chalmers Johanneberg.

SÄKERHETSÅTGÄRDER
Vi har gjort några mindre trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder, bland annat har fartsäkring gjorts vid cykelpassager på Munkebäcksmotet, Sommarvädersgatan, Bassåsvägen, Lilla Munkebäcksgatan, Transportgatan vid Bäckebol köpcentrum, Tunnlandsgatan och Lergöksgatan.

NY CYKELBANEBELYSNING
Från Agnesbergsmotet längs väg 45 in mot centrum lyser det numera klart och tydligt!

Sotérusgatan från Kyrkbytorgets hållplats fram till Bräckevägen har fått ny belysning liksom A Odhners gata mellan Dag Hammarskjöldsleden och rondellen vid Högsbo Återvinningscentral och Bågskyttestigen utmed Dag Hammarskjöldsleden. På Näsetvägen har vi kompletterat belysningen bakom ett nytt bullerplank.

FÖRSTÄRKT VINTERVÄGHÅLLNING
I år har vi även förstärkt vinterväghållningen då vi sopsaltar fler prioriterade cykelbanor.

BÄTTRE FRAMKOMLIGHET OCH CYKELVÄGVISNING VID BYGGARBETSOMRÅDEN
Vi jobbar hela tiden för att framkomligheten för cyklister i byggarbetsområden ska vara så god som möjligt, till exempel genom ökade bredder och jämnare underlag.

Back To Top