skip to Main Content
Nu är Den ”felande Cykelbanelänken” På Norra Delen Av Rappedalsvägen Utbyggd

Nu är den ”felande cykelbanelänken” på norra delen av Rappedalsvägen utbyggd

Nu har vi byggt ihop de “felande länkarna” på norra delen av Rappedalsvägen så nu slipper cyklisterna cykla ut i vägbanan och riskera att hamna mellan bilar och bussar.

– Vår ambition under 2014 är att höja kvaliteten på våra cykelstråk. Detta är ett led i denna strävan. Som cyklist ska det vara självklart att man tar sig från start till mål så tryggt, snabbt och enkelt som det bara går säger Eva Eriksson, marknadskoordinator på trafikkontoret.

I handlingsplan för 2014 har trafikkontoret även att bygga ihop fler ”felande länkar” exempel på detta är Musikvägen, delen Mandolingatan-Ruddalen samt utmed Marklandsgatans östra sida.
Vi bygger också på Södra Vägen och Berzeliigata, där vi bygger om enkelriktade cykelbanor till dubbelriktade för bättre framkomlighet och tillgänglighet för cyklisterna.
Men som alltid är det ett ju ett samspel i trafiken. Vi kan bygga säkra och bra cykelbanor och cykellösningar men vi måste alla samspela genom att ha ögonkontakt med andra trafikanter, visa hänsyn och ta vårt ansvar vad gäller trafikregler och trafikintelligens.

Under 2014 planerar trafikkontoret också att sätta ut ca 400 nya cykelställ. Cykelställen kommer att placeras ut vid målpunkter där behov finns.
Målpunkterna är beslutade efter en inventering där man bl.a. har lyssnat på vad cyklisterna har för behov.
Exempel på målpunkter är: Kyrkogatan, Bastionsplatsen, Kungstorget, Rosenlundsgatan, Kapellplatsen, Svingeln, Vasagatan, Beryllgatans hållplats, Värmlandsgatan och Andra Långgatan

– Cyklandet ökar och vi jobbar hårt för att hålla våra löften om att det ska vara enkel, snabbt och säkert att cykla i Göteborg. Att Göteborg förvandlas till en cykelstad känns ju härligt. Det blir på det sättet en bättre stad att leva i, mer ytor att göra annat på och bättre luft till exempel säger Eva Eriksson

För mer information, kontakta:
Eva Eriksson, Marknadskoordinator, trafikkontoret 031-368 26 64
Förmedling av kontakter:
Anna Larsson, informatör, trafikkontoret 031-368 25 89

Back To Top