skip to Main Content
Pendelcykelstråk Med Service Längs Vägen

Pendelcykelstråk med service längs vägen

Snart blir det ännu enklare och snabbare att cykelpendla i Göteborg. Den här gången är det cykelbanorna längs Delsjön och från Virginsgatan längs Munkebäcksgatan som byggs om till pendelcykelstråk, för bland annat bättre framkomlighet och säkrare korsningar. Till exempel byggs så kallade cykelöverfarter i korsningarna. Där har den korsande trafiken, till exempel bilister, vääningsplikt gentemot cyklister som hunnit ut på eller just är på väg ut på överfarten. Cykelöverfarterna markeras med ett nytt vägmärke och blir upphöjda, för att tvinga bilister att sakta ned till 30 km/h innan de passerar.

Utbyggnaden av pendelcykelstråken sker etappvis. Längs stråken placeras även servicestationer ut, där man kan hänga upp cykeln, pumpa däcken, borsta rent kedjan och fylla på vatten. Första servicestationen sätts upp i korsningen Delsjövägen-Virginsgatan.

Läs mer om utbyggnaden till pendelcykelstråk här: pendelcykelstrak

Servicestationer längs vägen!

Back To Top