skip to Main Content
Remiss Om Backaundantaget

Remiss om Backaundantaget

Finansdepartementet vill bredda underlaget

Göteborgs Stad har tagit emot en promemoria från Finansdepartementet om undantag från trängselskatt i Backaområdet. Förutom Göteborgs Stads förslag till undantag har departementet tagit fram ett alternativt förslag.

Finansdepartementet skriver i sin promemoria att det bör göras ett undantag när det gäller trängselskatten i Backaområdet. För att bredda underlaget inför ett beslut har departementet tagit fram ett alternativt förslag till det förslag som Göteborgs Stad och Trafikverket tidigare har skickat till regeringen.

Göteborgs Stads och Trafikverkets förslag, alternativ H, innebär ett undantag av trängselskatt för boende i Brunnsbo, Backa, Skälltorp och Skogome som passerar betalstationerna Södra Tagenevägen, Skälltorpsvägen, Backadalen, Tingstadsmotet avfart E6 och Tingstadsvägen.

Det alternativa förslaget från Finansdepartementet innebär att beskattning vid betalstationerna Södra Tagenevägen, Skälltorpsvägen, Backadalen, Tingstadsmotet avfart E6, Tingstadsvägen och Ringömotet endast sker vid genomfartstrafik genom Backaområdet.

Senast den 31 augusti ska Göteborgs Stad ha lämnat in sitt remissvar till Finansdepartementet.

 

Välkommen på pressträff och öppet hus!

På onsdag den 27 maj bjuder vi in till pressträff om Backaundantaget.

Tid: klockan 12.00 – 13.00

Plats: Selma Center, Selma Lagerlöfs Torg 25

Mellan klockan 13.00 och 19.00 har vi också öppet hus för att informera och svara på frågor från medborgarna.

För mer information:

Per Bergström Jonsson, utredningsledare på trafikkontoret, 031-368 26 55.

 

Back To Top