skip to Main Content
Säkrare Cykelbanor Runt Göteborg

Säkrare cykelbanor runt Göteborg

  • Cykel

Nu blir det ännu enklare att pendla hållbart mellan Göteborgs centrum och stadens utkanter. Fyra utbyggda cykel- och gångbanor i Mysterna, Säve, Hovås och Billdal är färdigbyggda.  Fler utbyggnader är på gång under nästa år.

– Att kunna ta cykeln även längre sträckor utanför innerstaden är en viktig del när vi bygger en hållbar stad för framtiden. Separerade cykel- och gångbanor gör även att säkerheten höjs och tryggheten blir större, inte minst för våra barn som tar sig till och från skolan, säger Eva Eriksson, marknadskoordinator, Göteborgs Stad trafikkontoret.

Hela vägen mellan Kungälv och Göteborg

Arbetet med att uppdatera och bygga nya cykel- och gångbanor utanför centrum har pågått en längre tid. I Mysterna kan invånarna nu cykla på egen bana till Kärra via Ellesbovägen och Göteborgs centrum. Under nästa år kommer trafikkontoret att bygga ut ännu mer av sträckan så att Kungälvsborna kan cykla mellan hemstaden och Göteborg på en separat gång- och cykelbana.

Säveborna har fått en helt ny gång- och cykelbanesträcka på Tuvevägen mellan Kongahällavägen (Bärby) och Hisingsleden.

En breddning av den befintliga övergripande gång- och cykelbanan på Billdalsvägen, mellan Äsebackevägen och Brottkärrsvägen, är också färdig. Gående, varav många skolbarn, har nu fått en separat del för gångbana och cyklisterna har fått en dubbelriktad separat cykelbana.

Separata banor hela vägen från Särö

Trafikkontoret har även färdigställt breddningen av Säröbanans gång- och cykelbana vid Per Hans Väg i Hovås. Här fanns tidigare en cirka 150 meter lång ”midja”, där gående och cyklister fick samsas om utrymmet. Nu har gående och cyklister separata banor, en viktig faktor för säkerheten.

– Jag är övertygad om att de nya cykelbanorna och utbyggnaderna kommer att underlätta en del för de pendlare som tidigare har velat ta cykeln till jobbet men som inte har kunnat göra det på grund av otillräckliga cykelbanor, säger Eva Eriksson.

De nya och utbyggda gång- och cykelsträckorna:

– Utbyggnad Ellesbovägen sträckan Stora Mysternavägen-Kärra.
– Ny sträcka Tuvevägen-Kongahällavägen-Hisingsleden.
– Utbyggnad Säröbanans gång- och cykelbana vid Per Hans Väg i Hovås.
– Utbyggnad Billdalsvägen på sträckan Äsebackevägen – Brottkärrsvägen.

Back To Top