skip to Main Content
Smarta Leveranser I Innerstaden

Smarta leveranser i innerstaden

Mindre, eldrivna fordon bedöms ha en viktig framtida roll för transporter i stadskärnor. För att minska trängseln och förbättra trafiksituationen handlar det dock inte bara om att byta ut ”vanliga” fordon mot elfordon, utan även om att samlasta små sändningar så att antalet fordon kan minska.

Pilotprojektet Stadsleveransen startade 2012 med målet att minska antalet transporter under dagtid i Göteborgs innerstad. Efter ett framgångsrikt första verksamhetsår har verksamheten utökats med större lokal, fler och större fordon (såväl elbilar som lastcyklar används inom verksamheten) och framförallt större godsvolymer. Från att ha börjat samlasta gods för åtta mottagare i november 2012 har Stadsleveransen i dagsläget slutleverans till över 200 mottagare i Göteborgs innerstad. Den planerade ökningen kommer att innebära att antalet mottagare mer än fördubblas, och att Stadsleveransen verksamhet kommer omfatta samtliga gator i Göteborgs Innerstad.

Göteborg är unikt med denna typ av verksamhet i Norden. Stadsleveransen har väckt stort intresse såväl nationellt som internationellt. Enligt samma modell drivs även sedan 2008 Lindholmsleveransen som samordnar godsdistribution och upphämtning av återvinningsmaterial på Campus Lindholmen.

Back To Top