skip to Main Content
Smartare Lånecyklar I Sikte 2020

Smartare lånecyklar i sikte 2020

Upphandlingen av dagens Styr&Ställ gjordes 2008 och avtalet löper ut 2020. Inför nästa upphandling föreslås att Göteborgs Stad ställer krav på så kallade smarta cyklar, där lån kan göras direkt genom cykeln, i stället för som i dag via en terminal, genom en app eller ett kort. Flexibla stationer, som gör det möjligt att lämna tillbaka sin cykel utanför en full station, rekommenderas också. Beslut om inriktning i upphandlingen tas av Trafiknämnden under hösten 2017.

Läs mer om upphandlingen av nytt lånecykelsystem här.

Back To Top