skip to Main Content
SMARTSET NYHETSBREV, OKTOBER 2015

SMARTSET NYHETSBREV, OKTOBER 2015

SMARTSET utvecklar, i samverkan mellan olika aktörer, marknadsanpassade affärsmodeller för nya citylogistik lösningar, i syfte att skapa ekonomiskt hållbara koncept med hög acceptans.

Smartset driver på introduktionen av rena fordon för distribution

Inom Smartset testas olika lösningar för att introducera rena fordon, allt från lastcyklar för hemleveranser från butiker, till leveranser med el- och metangasdrivna fordon från logistikcenter till butiker i stadskärnor. Genom att använda moderna fordon med låga utsläpp minskar utsläpp av hälsoskadliga ämnen, samt klimatpåverkan. Effektivare distribution ger minskad trängsel och trafiksäkerhet.

Läs mer i nyhetsbrevet: SMARTSET_e-update05_se

Back To Top