skip to Main Content

Dieselbilar ett miljöproblem

  • 17 november, 2014
  • Bil

Andelen dieselbilar i Sverige har under den senaste tioårsperioden ökat från 5 till 24 procent, men luftkvaliteten gällande kvävedioxid har inte förbättrats under samma…

Läs mer
Back To Top