skip to Main Content
Utblick: Linbanor I Europa

Utblick: Linbanor i Europa

Trafikkontoret tillsammans med bland annat Västtrafik har blickat ut i Europa för att lära mer om olika linbanesystem som finns idag eller som håller på att byggas och kan vara användbart för vår planering av linbana i Göteborg. Nedan kommer några exempel på linbanor i olika miljöer som används i Europa, lite fakta kring de olika systemen och bilder på hur de ser ut.

Bolzano, norra Italien

I Bolzano finns en linbana med två stationer som förbinder Bolzano med Soprabolzano där det är 900 meters höjdskillnad. Linbanan ingår i kollektivtrafiken, men separat biljett måste köpas. Linbanan öppnade 2009 och har tio kabiner som går i fyraminuterstrafik och själva resan emellan stationerna tar tolv minuter. Många tar med cyklar i kabinerna för att cykla nedför alpstigarna.

– Det är en bekväm resa, men det suger till lite i magen varje gång kabinen saktade in (då någon kabin på linan skulle in eller ut ur en station). För mig visar det vikten med bra flyt i resan. Kabinen stannar helt inne på stationen för på- och avstigning, vilket var mycket bekvämt, säger Per Bergström Jonsson, projektledare på trafikkontoret.

På stationen i Bolzano finns ett kafé med uteservering och en livsmedelsbutik i bottenplanet. På varje station finns minst en plattformsvärd och operatörer för linbanesystemet. I Soprabolzano (den övre stationen) har huspriser och markpriser ökat efter att linbanan sattes i drift och det är nu enklare att bo i Soprabolzano och pendla ner till Bolzano för att jobba. Av de som åker med linbanan är ungefär hälften turister och hälften pendlare.

Några linbaneresenärer i Bolzano berättar om sina upplevelser med att åka linbana.

Ett äldre tyskt par på besök med sin tax:

– Det är ett vackert panorama och det fungerar jättebra med linbana. Vår hund är lite nervös när han åker linbana, men inte vi.

Italiensk familj boende i Soprabolzano:

– Linbana är jättebra och effektivt. Vi åker upp och ner flera gånger om dagen. Om vi är höjdrädda? Inte alls. Men min dotter får lite lock för öronen ibland när vi åker ner på grund av höjden.

Läs mer på:
www.ritten.com/en/highplateau/highlight/cablecar.html

 

Stubaigletcher 3S Eisgratbahn

På glaciären i Österrike finns i dag en enkablig linbana som är en skidanläggning som nu ska bytas ut till en 3S (trekabligt system) med bättre vindresistens och högre komfort. Konstruktionstiden är två år och linbanan kommer att kunna ta 3 000 resenärer per timme och riktning i högtrafik, med en kabin som avgår var 34:e sekund.

I det nya linbanesystemet kommer det att finnas 47 kabiner för passagerare och två lastkabiner. I varje kabin får det plats 32 personer och det kommer att finnas fyra personer på varje plattform som är plattformsvärdar. Kabinerna används också för varuleveranser till toppen av glaciären och till att transportera ned soporna.

Linbanesystemet har 1-1,5 miljoner besökare per år.

– Systemet är ett av de första trekabliga systemen i världen med en mellanstation, vilket blir extra intressant för Göteborg då vi planerar ett system med två mellanstationer, säger Per Carlberg, delprojektledare på trafikkontoret.

Läs mer på:
www.stubaier-gletscher.com/en/stubai-live/news/construction-reports/project-plan/

Mayrhofen – Penkenbahn

Linbanestationen i Mayrhofen, Österrike, ligger utefter huvudgatan i byn. Precis bakom stationen finns en stor bussterminal.

– Stationen är en kombination av resecentrum och affärslokal, vilket kändes mycket lyckat och välintegrerat i byn, säger Johanna Möllersten projektledare på Västtrafik.

Denna linbana är främst till för skidåkare och vandrare. Linbanan transporterar 3 800 personer per timma i högtrafik. Linbanan har en höjd på 426 meter och klarar vind i upp till 100 km/h.

– Kabinen rörde sig långsamt inne på stationen, och stod aldrig helt still. Det var något mindre bekvämt än en helt stillastående kabin som i Bolzano, säger Emma Josefson, delprojektledare på trafikkontoret.

Läs mer på:
http://www.mayrhofen.at/en/winter/ski-resort/new-penkenbahn-cable-car/

 

Koblenz Buga 3S

Linbanesystemet i Koblenz, Tyskland, byggdes 2011 för att binda ihop områdena där trädgårdsmässan Buga genomfördes, som var både i centrum av Koblenz och på fortet på andra sidan Rhen. Sedan blev linbanan kvar och används fortfarande för att åka till events, konserter eller trädgårdsmässor på fortet. Linbanestationerna är alltid bemannade med tre personal både vid övre och nedre stationen. När det gäller trygghet observerar plattformsvärdarna alltid de som stiger på kabinerna.

Operatören för linbanan i Koblenz berättar:

– Om något sällskap ser stökigt ut håller man koll på den kabinen via övervakningskameran och vid behov säger man till via högtalarsystemet. Det brukar alltid fungera bra.

Utanför ordinarie öppettider hyrs linbanan ut för evenemang, exempelvis bröllop eller restaurangverksamhet.

Läs mer på:
www.seilbahn-koblenz.de/the-cable-car-in-figures.html

gondol2   gondol3

Vad tar vi med oss i planeringen för linbana i Göteborg?

Att åka linbana verkar vara en vanesak och många pendlare säger sig inte ha problem med höjden alls. I de trekabliga systemen (3S) är gondolerna stora och rymmer mellan 30–35 personer. Det ger ett rymligt intryck och känns likt ordinarie kollektivtrafik. Att åka linbana är tyst och bekvämt och en bra möjlighet för att utveckla kollektivtrafiken i Göteborg.

Säkerhetstänket är stort i de linbanesystem vi har sett och systemen upplevs som säkra. Tekniken är väl utvecklad och det finns alltid dubbla säkerhetsanordningar.

Ur trygghetsaspekt är det viktigt med bemanning på linbanestationerna, eftersom det gör att man som resenär känner sig trygg och sedd.

Vi fick flera exempel på hur man kan integrera linbanestationer i stadsmiljö och vilken service som är uppskattad av linbaneresenärer. Linbanestationer som är till för pendlare i kollektivtrafiken bör ha god resenärsservice och komfort.

Det händer mycket inom området urbana linbanor och utvecklingen är intensiv. Det är därför viktigt att vi har en kontinuerlig omvärldsbevakning och kan ta lärdomar ifrån de redan existerande linbanesystem runt om i världen när vi planerar för linbanan i Göteborg.

Back To Top