skip to Main Content
Välbesökt Cykelmässa

Välbesökt cykelmässa

Cykelmässan, som arrangerades den 3–5 mars, blev lyckad. Trafikkontorets monter var välbesökt och samtalen med besökande cyklister var både många och konstruktiva. Eftersom alla är olika och cyklar/reser på olika sätt varierar åsikterna mycket. Några vill till exempel kunna ta sig fram snabbt och är kritiska till cykelfartsgator, medan andra tycker att det borde vara cykelfartsgator över allt.

Återkommande synpunkter är att samspelet mellan olika trafikslag ofta fungerar dåligt – det är det vi på trafikkontoret brukar kalla TQ.  Dessutom tycker många att skyltning och markeringar kan bli tydligare och framför allt mer konsekventa.

Vi tar till oss alla åsikter och förslag. Tack, fortsätt höra av er! Tillsammans kan vi göra Göteborg till en riktigt bra cykelstad.

CM4  

CM2  

CM1

Back To Top