skip to Main Content
Vanliga Miljöbilsfrågor

Vanliga miljöbilsfrågor

Är det bättre att tanka etanol än bensin?

Ja. Att tanka E85 istället för bensin minskar bilens klimatpåverkan med ungefär 60 procent.

Läs mer på Trafikverkets webbplats

Så kör du på biogas

Det finns gott om tankstationer för fordonsgas i regionen. Fordonsgas innebär att leverantörerna tillför både naturgas och biogas till nätet så när du tankar får du en blandning. Om du vill köpa enbart biogas kan du teckna ett avtal med leverantören om att all den gas du använder förnybar biogas. Hör av dig till leverantören och fråga efter BG 100 eller Grön 100.

Karta över tankställen: www.gasbilen.se

Är dieselbil ett bra miljöval?

De flesta dieselbilar drar mindre energi än bensin-, etanol- och gasfordon. Det är bra för miljön. Samtidigt släpper dieselbilar ut mer kväveoxider och i centrala Göteborg har vi problem med höga kvävehalter. Därför är det bra om den som kör mycket i stan väljer exempelvis en snål bensinbil, etanol, elhybrid eller gas.

Elbilar och laddning

Flera biltillverkare erbjuder numera eldrivna modeller. Det säljs tusentals elbilar varje år i Sverige. Se alla nytillverkade modeller på www.miljofordon.se

Var kan man ladda elbil?

Göteborg Energis hemsida finns en karta över publika laddställen i Göteborg.

Det kommunala Gatubolaget har dessutom snabbladdare på följande ställen:

  • Ringön (Enbart Chademo-laddning. P.g.a. en teknisk begränsning kan enbart Nissan Leaf t.o.m. 2012 års modell snabbladdas här)
  • Göteborg Energi, Johan Willins gata (Enbart Chademo)
  • Marconimotet, vid ishallen (Chademo och CCS)
  • Angereds arena (Chademo och CCS)
  • Heden (Chademo och CCS)
  • Alla Gatubolagets snabbladdare är öppna för allmänheten och på snabbladdarna finns kod för att ladda.
Back To Top