skip to Main Content
Vi Jobbar På Ett Gott Nytt Cykelår

Vi jobbar på ett gott nytt cykelår

Nu tar vi nya tag för att förbättra cykellivet i Göteborg!
Du har säkert lagt märke till fotoutställningen som synts på flera platser i staden under året. Nu finns den att beskådas igen i centrala stan fram till jul. Den flitige kan hitta tretton bilder på sju olika platser *

Utställningen, som den här gången är ett samarbete med trafikkontoret i Göteborg och Göteborgs Stads parkeringsbolag är en del i dialogen med stadens cyklister.

Parkeringsbolaget kommer under 2014-2015 genomföra flera pilotprojekt för att skapa trygga och säkra cykelparkeringar. Dessa projekt omfattar cykelparkering med väderskydd, små parkeringsgarage där man hyr ett personligt utrymme med tillgång till förvaring och egen nyckel och så kallade parkeringsboxar.

* Viktoriahuset/Hagabion, Lorensbergs P-hus, Heden vid Engelbrektsgatan (nära Lasse på Heden), nordvästra Heden, Heden vid Sten Sturegatan, Valhalla … samt inne i Focus Gallerian.

Back To Top