skip to Main Content
Vi Vill Se Fler Smarta Leveranser

Vi vill se fler smarta leveranser

Trafikkontoret vill se fler elektrifierade godstransporter i Göteborg. I ett aktuellt projekt söks näringsidkare som är intresserade av smarta leveranser, till exempel genom att använda elfordon eller genom samlastning.

Trafikkontoret erbjuder kostnadsfri hjälp med att

  • Utforma en elfordonslöning som matchar ert företags behov
  • Söka investeringsstöd för inköp av elfordon
  • Marknadsföra företagets insatser
  • Bidra till en attraktiv stad och utvecklingen mot mer hållbara transporter

Under 2017 planeras två större event för att samla intressenter (näringsidkare) och aktörer (bransch/fordonsindustri) med flera.

Är du intresserad av projektet? Hör av dig till smarta.leveranser@trafikkontoret.goteborg.se

Roll-up_elektrifierade_godstransporter

Back To Top